• પૂર્વ ડ્રેજિંગ
 • પૂર્વ ડ્રેજિંગ

સ્ટીલ સાંકળ

 • સ્ટડ અને સ્ટડલેસ મરીન એન્કર ચેઇન

  સ્ટડ અને સ્ટડલેસ મરીન એન્કર ચેઇન

  ઇસ્ટ મરીન જહાજો, ઓફશોર પ્લેટફોર્મ્સ, મૂરિંગ્સ અને ઓફશોર પ્રોજેક્ટ્સ માટે ગ્રાહકોને એન્કર ચેઈન, ઓફશોર મૂરિંગ ચેઈન અને એસેસરીઝનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ઓફર કરી શકે છે.

  અમારી મુખ્ય શક્તિ અદ્યતન સાંકળ-ચિહ્નિત ઉત્પાદન સાધનો અને અમારા અનુભવો સ્ટાફમાંથી આવે છે જે રાષ્ટ્રીય ધોરણો અને વર્ગીકરણ સોસાયટી વેલ્ડિંગ વિશિષ્ટતાઓ અનુસાર સખત રીતે ઉત્પાદન કરે છે, અને ISO9001:2015 ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ પ્રમાણપત્ર અને CCS, ABS, DNV GL, NK, BV વર્ગીકરણ સોસાયટીની મંજૂરી.

 • ઑફશોર મૂરિંગ ચેઇન ફિટિંગ

  ઑફશોર મૂરિંગ ચેઇન ફિટિંગ

  ઑફશોર મૂરિંગ ચેઇન ફિટિંગ્સ ઇસ્ટ મરીન જહાજો, ઑફશોર પ્લેટફોર્મ્સ, મૂરિંગ્સ અને ઑફશોર પ્રોજેક્ટ્સ માટે ક્લાયન્ટ્સને એન્કર ચેઇન, ઑફશોર મૂરિંગ ચેઇન અને એસેસરીઝનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ઑફર કરી શકે છે.અમારી મુખ્ય શક્તિ અદ્યતન સાંકળ-માર્કિંગ ઉત્પાદન સાધનોમાંથી આવે છે અને…

 • સ્ટડલેસ અને સ્ટડ ઓફશોર મૂરિંગ ચેઇન

  સ્ટડલેસ અને સ્ટડ ઓફશોર મૂરિંગ ચેઇન

  સ્ટડલેસ અને સ્ટડ ઑફશોર મૂરિંગ ચેઇન ઇસ્ટ મરીન જહાજો, ઑફશોર પ્લેટફોર્મ્સ, મૂરિંગ્સ અને ઑફશોર પ્રોજેક્ટ્સ માટે ક્લાયન્ટ્સને એન્કર ચેઇન, ઑફશોર મૂરિંગ ચેઇન અને એસેસરીઝનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ઑફર કરી શકે છે.અમારી મુખ્ય શક્તિ અદ્યતન સાંકળ-માર્કિંગ ઉત્પાદન સાધનોમાંથી આવે છે…

 • એન્કર ચેઇન ફિટિંગ

  એન્કર ચેઇન ફિટિંગ

  એન્કર ચેઈન ફીટીંગ્સ એસ્ટ મરીન જહાજો, ઓફશોર પ્લેટફોર્મ્સ, મૂરિંગ્સ અને ઓફશોર પ્રોજેક્ટ્સ માટે ક્લાયન્ટ્સને એન્કર ચેઈન, ઓફશોર મૂરિંગ ચેઈન અને એસેસરીઝનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ઓફર કરી શકે છે.અમારી મુખ્ય શક્તિ અદ્યતન સાંકળ-ચિહ્નિત ઉત્પાદન સાધનોમાંથી આવે છે અને અમારા…